Eiximeno Representacions

Eiximeno Representacions creada l’any 1974 per Joan Eiximeno, presta els serveis de representació en l’àmbit del moble i derivats a les províncies de Tarragona i Lleida. Actualment continua a l’avantguarda amb la segona generació d’agents comercials col·legiats. Membre del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Tortosa Terres de l’Ebre i de la Secció del Moble a l’àmbit provincial, autonòmic i estatal.

Eiximeno Representaciones, creada en el año 1974 por Juan Eiximeno, presta los servicios de representación en el ámbito del mueble y derivados en las provincias de Tarragona y Lleida. Actualmente continua en la vanguardia con la segunda generación de agentes comerciales colegiados.Miembro de Colegio de Agentes Comerciales de Tortosa y de la Sección del Mueble en el ámbito autonómico y estatal.

serveis

Dinamització

Dinamitzar la relació entre proveïdor i client, és la finalitat per tal d’optimitzar els recursos que tenim al nostre abast.

Impulsar la relación entre proveedor y cliente es el propósito para  optimizar los recursos que tenemos a nuestra disposición.

Anàlisi

L’anàlisi de les dades del mercat de consum i de projecció és una eina d’ús diari. Ens ensenya a projectar el futur a curt i mitjà termini.

El análisis de los datos del mercado de consumo y proyección es una herramienta para el uso diario. Nos enseña a proyectar el futuro a corto y medio plazo.

Formació

La formació de l’equip de vendes és imprescindible per transmetre les virtuts del material. Fer formació in situ o a les factories de producció és altament efectiu a la venda.

La formación del equipo de ventas es esencial para transmitir las virtudes del material. La formación in situ o en las fábricas de producción es altamente eficaz para la venta.

partners
our team

Ricard Eximeno

Area Manager

Segona generació al món de la representació del moble i derivats. Des de l’any 1992 treballant per la dinamització comercial dels nostres clients i proveïdors.

Honradesa, confiança i seriositat, són els valors que el meu pare m’ha ensenyat i que he seguit durant quasi tres dècades.

Agent comercial Col·legiat nº. 903.

Segunda generación en el mundo de la representación del mueble y derivados. Desde el año 1992 trabajando para la dinamización de nuestros clientes y proveedores.

Honestidad, confianza y seriedad, son los valores que mi padre me ha enseñado y que he seguido durante casi tres décadas.

Agente Comercial Colegiado nº 903.

Joan Eiximeno

Fundador

Agent comercial, inicia la seva empresa de representació del moble l’any 1974.  Gran coneixedor del món del moble i l’ebenisteria.
Propietari durant la dècada del 60 de l’ebenisteria Mobles JET,  fàbrica de mobles de menjador i dormitoris de matrimoni elaborat amb materials naturals. Experiència que li serveix per posteriorment dedicar-se al món comercial i que desenvolupa durant trenta anys.

Fundador de la secció del moble, associació emparada al col·legi d’Agents Comercials de Tortosa. President de la secció durant quasi set anys. Bis-president del col·legi d’Agents Comercials de Tortosa durant dotze anys.

Agente comercial, inicia su empresa de representación del mueble en 1974. Gran conocedor del mundo del mueble y la ebanistería. Propietario durante la década del 60 de la ebanistería Muebles JET. Fabrica de muebles de comedor y dormitorios de matrimonio elaborado con materiales naturales. Experiencia que le sirve para posteriormente dedicarse al mundo comercial y que desarrolla durante 30 años.

Fundador de la sección del mueble, asociación amparada en el colegio de Agentes Comerciales de Tortosa. Presidente de la sección durante casi 7 años. Vice-presidente del colegio de Agentes Comerciales de Tortosa durante 12 años.

contact

Avinguda Catalunya, 89. -- 43870 Amposta - Tarragona

Escanea el código QR con tu mobil y guarda el contacto de Eiximeno Representacions en tus contactos 

qr contacte